Mülakatın Dışındaki Değerlendirme Yöntemleri

Psikometrik testler
Mülakat aslında en çok kullanılan değerlendirme yöntemidir. Ancak bazı kuruluşlar mülakatla yetinmezler. Adaylara Kişiliği tanımaya yönelik bazı psikometrik testler uygulayarak seçimlerinin daha isabetli olmasına çalışırılar.


Ancak hemen belirtmeliyiz ki bu tür testlerin geçerliliği konusunda ki tartışmalar sürekli olarak yapılmaktadır.
Uzmanlar özellikle dışarıdan (yurt dışından) alınarak ülkemizde kullanılan bazı testlerin yanılma payının yüksekliği üzerinde durmaktadırlar. Bu tür testlerin ülkeler ve meslek gurupları için ayrı ayrı bataryalar oluşturmak şeklinde uygulanması durumunda  başarı şansının yüksek olacağı vurgulanmaktadır.
Kuruluşlar hazırlattıkları testleri size mülakat öncesinde vererek soruları yanıtlamanızı isterler.
Bu soruların yanıtlanmasından sonra da ortaya çıkan kişilik analizinin ardından mülakata tabi tutulursunuz. Kimi kuruluşlar bu hizmeti psikolojik danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan alırlar. Bu nedenle sizi çalıştıkları kuruluşa yönlendirerek önce bu tür bir testten geçmenizi isteyebilirler.

Beceri testleri:
Bazı kuruluşlar da özellikle üretime yönelik iş yaptıracakları adaylara el becerileri ve çabukluklarını hatta dikkatlerini ölçen testler uygularlar. Bu daha ziyade mavi yakalı[1] personele uygulanan bir test türüdür. Kuruluşlar bu sayede daha hızlı iş üretecek ve el becerisi kuvvetli adayları tespit etmeye çalışırlar.

Lisan testleri :
Lisan gerektiren bazı pozisyonlar için lisan bilginiz test edilecektir. Bunu bir İK yetkilisi mülakat sırasında da gerçekleştirebilir. Yani iş görüşmesini ingilizce yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca bu hizmeti dışarıdan alan kurumlarda vardır. Bu durumda sizi yönlendirecekleri kuruluş lisan testinizi de  ve sonucu aday olduğunuz kuruluşa bildirecektir.
——————————————————————————–
[1] Üretim personeli