İnsan Kaynaklarında Personel Yönetimi Eğitimi

 İnsan Kaynaklarında kariyer basamaklarınızı sağlam adımlarla çıkın!

Günümüzde kuruluşların İnsan kaynakları çalışanlarından yetkinlikleri konusunda beklentileri giderek artmaktadır. Artık sadece İnsan kaynakları konularında (performans,kariyer,ücret yönetimi vb.) yetkinlik sahibi olmak işletmelerin beklentilerini karşılamamaktadır. Bu savımıza gazete ilanlarını incelediğinizde sizde katılacaksınız. Artık İnsan Kaynakları alanında kariyer geliştirmek ve bu alanda kendisini daha güçlü hissetmek isteyenlerin bu alana ilişkin yasal mevzuat ve uygulamalar hakkında da güçlü olmaları gerekiyor.

Neden mi ?
Çünkü başarılı bir İnsan kaynakları uzmanı olabilmek PERSONEL YÖNETİMİ uygulamaları konusunda tüm yetkinliklere sahip olmaktan geçer. Bu eğitim sonunda  Bir işyerinin kuruluş işlemlerinden başlayarak

 • İşe alım işlemleri – İş sözleşmeleri
 • Personel özlük dosyaları – Puantaj ve bordro işlemleri
 • Sağlık işlemleri – Yıllık ücretli izin ve diğer izin işlemleri
 • İşten çıkış işlemleri –  emeklilik işlemleri
 • işveren yükümlülükleri ve cezalar
 • İş güvencesi yasası
 • İşsizlik sigortası

gibi İnsan kaynaklarının ayrılmaz birer parçası olan tüm konular hakkında uygulama yapabilir hale geleceksiniz. Eğitim sonunda yapılacak sınavla gelişiminizi bizzat görüp sonuçtan sizde emin olacaksınız.

Detaylar için Didem ÖZALP ‘i arayınız.

0216 418 70 40
didemozalp@insangucu.com.tr

Detaylar için Didem ÖZALP’ i arayınız.

0216 418 70 40
didemozalp@insangucu.com.tr

Temel Mülakat Teknikleri Eğitimi

İşletmelerimizde sadece Personel ve İnsan Kaynakları Uzman ya da Yöneticileri değil her kademeden yönetici ve nezaretçi işe alım amaçlı görüşmeler yapmaktadır. ISO tarafından ülkemizdeki 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yapılan bir araştırmaya göre eleman seçim sürecinde mülakat yönteminin uygulanma oranı %100 dür.

Bu ölçüde yaygın olan bir yöntemi  acaba nasıl uyguluyoruz ?
Bu eğitime katılanlar konuyla ilgili temel yetkinliklerini arttırmanın yanında, mülakatın farklı boyutları hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Uygulama yapıp kendi hatalarını izleme şansı elde edecekler.Ayrıca mülakatlar sırasında drama tekniklerinin uygulandığı eğitimde hem eğlenecek hem öğrenecekler.

Mülakat sırasında ;
•    Kuruluşumuzu iyi temsil ediyormuyuz ?
•    Adayların kişilik haklarına saygılı davranıyormuyuz ?
•    Sorulması yasal açıdan sakıncalı sorular neler gibi konularda akıllarında soru işareti kalmayacak.

Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı Eğitimi

Dünyada ve ülkemizde işgücü sınırları aşarak küresel bir eğilim izlemektedir. Ülkemizde de giderek artan uluslararası iş gücü ihtiyacı paralelinde konunun yasal ve uygulama boyutu ile ilgili yetkinliklerini arttırmak isteyen kuruluşlarımız için düzenlenen bu seminerde aşağıdaki konular işlenmektedir.

 • Çalışma  izinlerin hangi kapsamdaki yabancılar için geçerli olacağı,
 • Çalışma izni türleri İşyeri değiştirme ve/veya nakilde izlenecek yöntem,
 • İzin alma prosedürü,
 •  İzin süreleri,
 • Başvuru ve işlem aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Yargıtay yabancıların çalışma kıdem ve ihbar haklarına ilişkin örnek kararları,
 • İzinsiz yabancı işçi çalıştırmanın müeyyideleri,
 • Uygulamadan örnekler,
 • Soru –Cevap bölümü
 • Eğitim Süresi: 1/2  Gün ( 4 Saat )

Detaylar için Didem ÖZALP ‘ i arayınız.

0216 418 70 40
didemozalp@insangucu.com.tr

Detaylar için Didem ÖZALP’ i arayınız.

0216 418 70 40
didemozalp@insangucu.com.tr

Yeni İş Yasası Semineri

2003 Yılında hayata geçen yeni iş yasamızla birlikte gelen esnek iş uygulamaları neleri değiştirdi?  Alt işveren ( taşeron) uygulamalarında sınır, Yeni iş sözleşmesi türleri, esnek iş ilişkileri ve mesai süreleri, Yıllık ücretli izin uygulamaları, işçinin iş görmeme hakkı, ücret garanti fonu ve yeni yasa ile gelen tüm değişiklikler.

İş Güvencesi Yasası Semineri

15 Mart 2003 tarihinde kabul edilen İş güvencesi yasası kimleri kapsamaktadır?
İş sözleşmesinin sona erdirilmesi hangi koşullara bağlıdır, Geçerli fesih sebebi ne demektir? İşçinin kişiliği ve davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedenleri nelerdir? İşletme ve işyerinden kaynaklanan geçerli fesih nedenleri nelerdir? Geçersiz sebeple fesih ve sonuçları nelerdir? İşe iade davası ne demek ve hangi sürede açılmalıdır? İş güvencesi yasasına ilişkin uygulama örnekleri ve Yargıtay kararları

İş Arama Teknikleri Semineri

Bu eğitimle temel hedefimiz İş arama konusundaki bilincimizi arttırmak, kalıplaşmış yanlış bilgileri ve anlayışları ortadan kaldırmak
eğitim süresince  incelenecek bazı konu başlıkları ;
İş arama da Kendini tanımanın önemi, Hedef tespiti, öz geçmiş hazırlama, mülakata hazırlık, mülakatta sık yapılan hatalar,başvuru kaynakları.

Detaylar için Didem ÖZALP’ i arayınız.

0216 418 70 40
didemozalp@insangucu.com.tr