İnsan Gücü Danışmanlık olarak işletmenizde işçi işveren ilişkileri konusunda ve Sosyal Güvenlik alanında yaşayacağınız tüm süreçlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetimiz kapsamında kuruluşunuzun yönetici personeli ve/veya İnsan kaynakları yada ilgili birimler 7 gün 24 saat telefon desteği, bizzat yerinizde destek şeklinde hizmetlerimizden yararlanabilirler.

SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETİMİZİN DETAYLARI

 

 1. SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sosyal güvenlik ikincil mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları hakkında, şirket tarafından danışmanlık talep edilen konuya ilişkin görüşlerin, sonuç odaklılığı esas alarak, hızlı ve etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi,
 • Şirket uygulamalarını etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin takibinin yapılarak, anlaşılır ve sade bir dille yazılı olarak mail ortamında şirkete iletilmesi,
 • Şirket tarafından hazırlanan ve incelenmesi talep edilen (sözleşmeler başta olmak üzere) tüm metinlerin 5510 sayılı Kanuna, sosyal güvenlik ikincil mevzuatına ve SGK uygulamalarına uygunluğunun denetlenmesi,
 • SGK denetim elemanları tarafından, şirketle ilgili olarak yapılacak teftişler için yasal prosedürle ilgili olarak bilgi verilmesi ve denetim elemanlarınca ibrazı istenen işyeri yasal defter, kayıt ve belgeleri konusunda gerekli danışmanlığın yapılması,
 • Şirket tarafından talep edilmesi halinde, yargı sürecine taşınmış olan sosyal güvenlik uyuşmazlıklarına ilişkin olarak görüş verilmesi,
 • Şirket tarafından talep edilmesi halinde, meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının yakinen takibi ile yasal prosedür ve yapılacaklarla ilgili olarak bilgilendirme yapılması,
 • Yeni işyeri açılışı, nevi değişikliği, birleşme ve işyerinin kapanması süreçlerinde yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Başta yabancı uyruklular olmak üzere tüm çalışanların SGK’ya bildirilmesi, bu kişilerin sigortalılık statülerinin belirlenmesi, işten ayrılış süreleri, yurt dışına gönderilen çalışanların sosyal güvenliği ile ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Asgari işçilik incelemelerine tabi olan ihaleli işler ve inşaat işleri için yasal prosedür hakkında bilgilendirme yapılması ve asgari işçiliği karşılayacak işçilik bildirimleri konusunda ön hesaplama yapılması,
 • Sigortalıların prim gün sayıları, prime esas kazançları toplamı, kısmen ya da tamamen prim matrahına ilave edilmeyen kazançları, aylık prim ve hizmet belgesinin hazırlanması ve kanun türünün belirlenmesi konularında bilgilendirme yapılması,
 • SGK tarafından uygulanan idari para cezaları, ceza indirimleri, uygulanan cezalara itiraz yolları ve süreleri ile bu cezaların mevzuata uygunluğu noktasında bilgilendirme yapılması,
 • SGK prim teşvikleri konularında genel bilgilendirme yapılması.

 

 1. SOSYAL GÜVENLİK DENETİM HİZMETİ

Sosyal güvenlik denetim hizmetleri ile şirketin 5510 sayılı Kanuna, sosyal güvenlik ikincil mevzuatına ve SGK uygulamalarına uygunluğunun sağlanması amaçlanmaktadır. Sosyal güvenlik denetimlerinde; sigortalıların işe girişlerinin yasal sürede yapılıp yapılmadığı, işyerinin bildiriminin yasal sürede yapılıp yapılmadığı, sigortalılara ödenen ücret, prim ve ikramiyeler ile diğer ödemelerin yasalara uygun olarak SGK’ya bildirilip bildirilmediği, SGK’ya bildirilen tutarın işyerinin muhasebe defterlerine yasaya uygun işlenip işlenmediği, ücret bordrolarının yasalara uygun hazırlanıp hazırlanmadığı ve olası bir denetimde karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin bir durum analizi yapılacak ve şirket yönetimine bu durum raporlanarak somut çözüm önerileri sunulacaktır.

 

 1. SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM HİZMETİ

Sosyal güvenlik eğitim hizmeti ile şirketin insan kaynakları, finans ve hukuk departmanları başta olmak üzere, 5510 sayılı Kanunun, sosyal güvenlik ikincil mevzuatının ve SGK uygulamalarının odağında bulunan çalışanlara sosyal güvenlik hukuku uygulamaları noktasında temel bir eğitim verilmesi ve bu alandaki yetkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.