Kamuoyunda “Torba yasa” olarak adlandırılan Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunCumhurbaşkanınca onaylanarak yürürlüğe girdi. Kanun pek çok farklı alanda ve konuda değişiklikler içermekle birlikte biz bu yazımızda İşsizlik sigortası kanunundaki değişiklikler ve işsizlere ilişkin teşvik uygulamalarını inceleyeceğiz. Devamını oku

İş hukukumuza son dönemde giren fesih türlerinden biri de oldukça tartışmaya açık bir sona erdirme türü olan şüphe feshidir. Kaynağını Alman hukukundan alan “şüphe feshi” iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güven olgusunun işçinin olumsuz bir davranışı sebebi ile ortadan kalkması veya ağır biçimde zedelenmesi ve feshinde bu nedene dayandırılması olarak tanımlanmaktadır. Devamını oku

İş yasamızda işverenlere işçinin Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle iş sözleşmesini (haklı nedenle ve derhal) sona erdirme hakkı 25/2. madde kapsamında tanınmaktadır. Bu fesih türü sonucunda işçi herhangi bir tazminata hak kazanamayacağı gibi iş güvencesi hükümlerinden ve işsizlik ödeneğinden de yararlanamamaktadır. Devamını oku

Çalışma yaşamımızın dinamizmi içerisinde işverenlerimiz işçilerin işgüçlerinden maksimum ölçüde yararlanabilme gayreti içindedirler. Bu amaçla iş sözleşmelerine çeşitli maddeler ekleyerek bu isteklerine yasal geçerlilikler kazandırmaya çalışırlar. Örneğin pek çok iş sözleşmesinde bir işçiden kendi görevi dışında da iş beklenebileceğini, bu durumda işçinin bu görevi de yerine getirmek zorunda olduğunu (yasal olmamakla birlikte) sözleşmelerle hüküm altına almaya çalışırlar. Devamını oku

Bilindiği üzere ülkemizde yaygın bir biçimde seyretmekte olan kayıt dışılığın önlenebilmesi bakımından alınan önlemlerden biri de ücretlerin banka aracılığı ile ödenmesi konusunda getirilen uygulamadır.Gerçekten de 10 ve daha fazla personel çalıştıran kuruluşlarda ücretlerin ve personele yapılacak prim, ikramiye vb. nitelikteki ödemelerin banka aracılığı ile ödenmesi 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.[1] Devamını oku