Geçtiğimiz Mart ayında çalışma hayatımızı çok yakından ilgilendiren iki önemli konuda Başbakanlık genelgeleri yayınlandı[1]. Bunlardan biri kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve bu konuya ilişkin denetimlerin daha etkin hale getirilmesi ile ilgili iken, diğeri de pek çok çalışanın yakından tanıdığı ve mağduru oldukları işyerinde psikolojik taciz konusu ile ilgili idi. Genelgenin içeriği aşağıda yer almaktadır; Devamını oku

Kamuoyunda “Torba yasa” olarak adlandırılan Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunCumhurbaşkanınca onaylanarak yürürlüğe girdi. Kanun pek çok farklı alanda ve konuda değişiklikler içermekle birlikte biz bu yazımızda İşsizlik sigortası kanunundaki değişiklikler ve işsizlere ilişkin teşvik uygulamalarını inceleyeceğiz. Devamını oku

İş hukukumuza son dönemde giren fesih türlerinden biri de oldukça tartışmaya açık bir sona erdirme türü olan şüphe feshidir. Kaynağını Alman hukukundan alan “şüphe feshi” iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güven olgusunun işçinin olumsuz bir davranışı sebebi ile ortadan kalkması veya ağır biçimde zedelenmesi ve feshinde bu nedene dayandırılması olarak tanımlanmaktadır. Devamını oku