İş Arama Araç ve Yöntemleri

Alan ve meslek seçimi konusunda kafamızı netleştirdikten sonra özgeçmişimizle ilgili çalışmalarımızı da tamamladık ve artık iş arama serüvenimize başlayabiliriz.  Bu aşamada hangi kaynakları daha etkin kullanarak iş bulma şansımızı arttırabileceğimize bakacağız. Aslında iş arama konusundaki araçlar hep bildik tanıdık araçlardır. Bu konuda bilmemiz gereken en önemli şey ;


Sizi henüz kimse tanımıyor !

Siz evde oturup yada hala okul yıllarının verdiği alışkanlıklarla ailenizden harçlığınızı alıp, şimdilerde gençler arasında çok yaygın olan nargile cafe, internet cafe, yada benzer alanlarda arkadaşlarınızla “bu günde beni kimse iş görüşmesine çağırmadı” sohbetleri yapıyorsanız bilmelisiniz ki işiniz çok zor.
Beyaz atlı prens gelmeyecek!
Çünkü henüz sizin iş aradığınızdan ve ne kadar yetenekli biri olduğunuzdan hiç bir şirketin insan kaynakları yöneticisinin haberi yok. O halde haydi harekete geçin. Unutmayın ki iş yaşamında sizi bulup keşfedecek beyaz atlı bir İnsan kaynakları prensiniz hiç bir zaman olmayacak.

Önce sizi tanıyanlara

İş bulma şansınız bu konuda ne kadar atak olduğunuzla  oldukça yakından ilgilidir. Bu konuya kafa yormak araştırma yapmak zorundasınız. Öncelikle öğrencilik dönemlerinizde staj yapmış yada geçici işlerde çalışmışsanız bu kuruluşlara başvurun. Sizi kısmen de olsa tanıyan bu kuruluşlar olası iş imkanlarından yararlanmanızı sağlayabilecekleri gibi, sizi farklı kuruluşlara da önerebilirler[1].(Bu biraz da sizin staj döneminde bırakmış olduğunuz intiba ile ilgili tabi ki)
Hamili kart yakınımdır
Ülkemizde kimi görüşlere göre hala en geçerli iş bulma yönteminin kuvvetli birinden “hamili kart yakınımdır” imzalı bir kart elde etmek olduğu söylense de siz bu sözlere fazla aldırış etmeyin.
Kuruluşların artık  kimseleri sırtında taşıyacak lüksü yok. Gerçektende özellikle ekonomik krizler sonrasında minumum kadrolarla iş üretmeye çalışan kuruluşlar gereksiz personel istihdamından kesinlikle kaçınmaktadırlar. Eldeki kart olsa olsa güvenilir tanınan biri olduğunuz konusunda size yardımcı olabilir. Bunun dışında aklı başında kuruluşlar Organizasyonel yapıları ve norm kadrolarına uygun olmayan bu tür fazla istihdamları  yapmamaktadırlar.

Gazete İlanları ve İnternet :

Gazete ilanları iş arama konusunda en sık kullanılan yöntem olarak önemini korumaktadır.
İnternet her ne kadar  günlük ve iş  yaşamının ayrılmaz bir parçasını almış olsa da yüksek maliyetine karşın gazeteye ilan vermek kuruluşların daha sık başvurduğu bir yöntem olmaktadır. Ancak giderek İş ve eleman bulma konusunda internet üzerinden faaliyet gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Biz sizlere her iki yöntemi de öneriyoruz .
Bu konudaki tüm kaynakları sonuna kadar kullanın. Hatta bu bölümün sonuna ek olarak bu konuda faydalanabileceğiniz internet sitelerini ekleyeceğiz. İlanlara başvuru yaparken dikkate edeceğiniz hususlardan biri de bu konuda sistematik bir çalışma yürütmek olmalıdır. Süreç uzadıkça ve yapılan başvuru sayısı  arttıkça arayışta olan kişi yaptığı başvuruları takip edemez hale gelmektedir.
Bizler adayları aradığımızda sıkça şu soru ile karşılaşırız. “ efendim benim çok başvurum var da anımsayamadım siz hangi kuruluştunuz acaba? ”
Basit bir tablo oluşturarak başvurulan kuruluş, tarih, pozisyon, alınan sonuç gibi bilgileri bu tabloya işleyerek başvurularınızı izleyebilmeniz kolaylaşacaktır.

İnsan kaynakları Danışmanlık Şirketleri :

Ülkemizde yakın bir geçmişte yasal dayanağa kavuşan resmi adıyla Özel istihdam büroları aslında uzun yıllardır faaliyetlerini çeşitli unvanlarda danışmanlık firması adı altında sürdürmekteydiler. Size bu bölümde yeni yasal düzenlemeyle ne tür bir statü kazandıklarını ve bu kuruluşların çalışma kurallarını da açıklamaya çalışacağım.
Ama önce bu konuyla ilgili olarak bazı genel uyarılarda bulunmalıyım.
Aslında bu konu ülkemizdeki pek çok konu gibi yıllarca sahipsiz kaldı. Hal böyle olunca da istihdamın ciddi bir sorun olduğu ülkemizde durumdan fayda sağlamaya çalışan bir kısım çevreler işsiz insanları umut tacirliği yaparak suiistimal ettiler. Onları iş bulacaklarını vadiyle kandırdılar ve paralarını aldılar.
Burada hemen kurumsal anlamda faaliyet gösteren ciddi danışmanlık kuruluşlarını tenzih etmeliyiz.
Suiistimale dikkat
Bizim uyarılarımız kapsamında yer alanlar gayri ciddi bir takım oluşumlar. Bu tür oluşumları ayırt etmenin en belirgin yolu ise sizden para talep edip etmedikleridir. [2]Gerçektende bunlar kayıt parası yada başka adlar altında müracaat sahiplerinden bedel talep etmektedirler. Aslında deneyimli bir görüşmeci bunların ortamlarından tutunda, profesyonel olmayan yaklaşımlarına kadar tüm eksik yanlarını kolayca anlayabilir. Çünkü bu konuda eğitimsiz olan bu kişiler mülakat tekniklerini uygulayamazlar.
Kurumsal anlamda hizmet veren Danışmanlık kuruluşları ise zaten piyasada unvanları ile bilinen kuruluşlardır. Bunların müracaat sahiplerine yaklaşımları, adaylara yönelik uyguladıkları testler ve mülakat tekniklerinin yanında, onlara kariyerleri ile ilgili önerilerde bulunmaları gibi pek çok yönleri bu konuda yetkinliklerini kolayca ortaya koyar.
Ayrıca bu kuruluşlar adaylardan herhangi bir bedel talep etmezler. Önerdikleri kuruluş adayı uygun bulduktan sonra  onaylar ve gerekli referans araştırmaları da tamamlandıktan sonra istihdam gerçekleşir. Bu işlemlerin ardından danışmanlık kuruluşu verdiği hizmetin bedelini adayı işe alan kuruluştan tahsil eder.

Danışmanlık da doğru adres hangisi

Kamu oyunda bu kuruluşlarla ilgili yanlış bilgilenmeden kaynaklanan bazı olumsuz imajlar söz konusudur. Bu olumsuz  imaja en büyük etken az evvel yukarıda bahsini ettiğimiz yetersiz ve kötü amaçlı bir takım kuruluşlardır. Bazı adaylar danışmanlık kuruluşlarına cv yollamak istemediklerini bunların iş bulma konusunda kendilerine yardımcı olacaklarını inanmadıklarını belirtmektedirler.
Hemen belirtelim ki tüm bir profesyonel danışmanlık şirketi adaylara ve onların başvurularına son derce ciddi bakmak zorundadırlar. Hiç bir başvuruyu kaldırıp bir kenara atmak gibi de bir lüksleri de yoktur. Her başvuru tek tek titizlikle değerlendirilir ve bazı ön elemeler sonucunda adaylar mülakata davet edilirler.
Kimi danışmanlık kuruluşları tüm başvuru sahiplerini çağırıp görüşme yapma ve eğilimlerini ölçme yöntemi benimserken kimi danışmanlık kuruluşları da sadece boş bulunan pozisyona yakın adayları davet etmektedirler. (Her kuruluşun organizasyonel yapısı tüm başvurulara yanıt verecek genişlikte değildir.
Verilen her ilanın ardından binlerce cv arasından ayrıştırma yapma çabasında olan bu kuruluşlar bazı olumsuz başvurulara yanıt vermekte güçlük çekmektedirler.
Bu nedenle de haklarında olumsuz imaj oluşabiliyor. Yani başvuru sahipleri olumsuzda olsa  müracaatlarına haklı olarak yanıt beklerken hiç yanıt alamamaları onları böyle düşünmeye sevk ediyor.
Aslında mevcut bir pozisyona uygun görülmeyen adayların cv’leri de muhafaza edilerek ileride doğabilecek uygun pozisyonlar için cv havuzunda tutulur. Bu durum ilgiliye bir yazıyla yada sözlü olarak bildirilir. Ancak müracaat sahiplerine bu klasik bir reddedilme yanıtı gibi gelir ve bu yanıtı ciddiye almazlar. Oysa ki yöntem gerçekten budur.
Sonuç olarak danışmanlık kuruluşlarını yukarıda belirttiğimiz gibi bir filtreden geçirmek şartıyla mümkün olduğunca fazla kuruluşa cv yollayın. Kayıbınız olmaz  tersine süreç içersinde bu kuruluşlardan davetler alabilirsiniz.
Bu konuyla ilgili olarak son noktayı özel istihdam bürolarından söz ederek koyalım. Çünkü artık deyimi yerindeyse her önüne gelen danışmanlık kuruluşu açamayacak bu bir anlamda yukarıda saydığımız olumsuzlukların önüne geçme konusunda elbette ki  önemli bir adım çünkü Özel istihdam büroları devletin denetimine giriyor.
Bu sayede ehil olmayan kişiler ve iş arayanları suiistimal edenlere de engel olunmaya çalışılacak.[3]

Türkiye İş Kurumu

Ülkemizde uzun yıllar İş ve işçi bulma kurumu adı altında faaliyet gösteren bu resmi kuruluşumuz yakın bir geçmişte yapısal reforma uğrayarak adı ve işlevleri anlamında önemli değişimler yaşadı.
Gerçektende 1946 yılında çıkartılan bir yasayla kurulan İş ve işçi bulma kurumu uzun yıllar yurt dışına işçi gönderilmesi konusunda hizmetler vermenin dışında iç iş piyasalarımıza dönük faaliyetlerde gösterdi. Ancak bu faaliyetlerin çok etkin ve talebe yanıt verebilecek düzeyde olduğunu söyleyebilmemiz güç.
Oysa bu kurumumuz bu konuda tekeldi ve yasa gereği ülkemizde iş ve işçi bulma faaliyeti bu kurumumuzun dışında herhangi bir kuruluş tarafından gerçekleştirilemeyecekti. Çıkartılan yeni Türkiye İş kurumu yasası ile bu tekelde kaldırılmış oldu ve daha önceki, bölümlerde de  sizlere sözünü ettiğim özel istihdam büroları vasıtası ile artık iş ve işçi bulma faaliyetleri yürütülebilecek.
Ancak T. İş kurumu İş ve işçi bulmaya devlet tarafında yardımcı olmaya devam edecek. Hatta bu konudaki faaliyetlerini daha geniş bir kapsamda sürdürecek. Üstelik T. İş kurumu şu anda ülkemizin en karlı ve zengin fonunu idare ediyor. Sözünü ettiğimiz fon İşsizlik sigortası fonu.Haziran 2000 tarihinden bu yana çalışanların ücretlerinden kesilen işveren ve devletinde katkı sağladığı bu fonda şu anda 11 katrilyonun üzerinde para birikti. Bu fondan ayrıca işsizlere belirli süreler ve şartlarla işsizlik maaşı ödeme[4], iş bulma ve onlara yeni beceriler kazandırma konularına da  pay ayrılıyor. Bu anlamda işsiz olanların başvuruda bulunabilecekleri bir diğer kurumda T. İş Kurumu müdürlükleridir.[5] İş ararken sıkça kullandığımız belirli yöntemler var. Ancak ilerleyen teknoloji ve bilgisayar kullanımın yaygınlığı bu yöntemler arasında elektronik posta yoluyla iş başvurusu yapma yöntemini daha ön plana çıkartıyor. Yakın bir geçmişte yine sitemiz aracılığıyla yaptığımız bir anketin sonuçları da bu savımızı destekleyen sonuçlar verdi.( bknz.tablo2)

İŞ BAŞVURUSUNDA HANGİ YÖNTEMİ TERCİH EDERSİNİZ
Bizzat başvuru    :    %32
Fax yoluyla    :    %8
İnternet üzerinden     :    %55
Posta yoluyla    :    %4
( TABLO 2 )

Tablodan da net bir biçimde anlaşılacağı üzere bu konuda eski alışkanlıklar artık yerini teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yöntemlere bırakmış görünüyor. Katılımcıların yarısından fazlası internet üzerinden cv yollamayı tercih ederken yine önemli bir kısmı da bizzat başvuru yapmayı tercih ediyor. Bunun önemli bir nedeni de kanaatimizce daha çabuk sonuç alma isteğidir.

İş başvurusu konusundaki yönteminiz ne olursa olsun önemli olan konu müracaatınızın karşı tarafa ulaşmış olmasıdır. Seri bir başvuru yöntemi olmakla birlikte elektronik ortamda zaman zaman ulaşım problemleri yaşanabilmektedir. Bu nedenle cv ’nizin hedefine ulaşıp ulaşmadığının teyidini almanız yararlı  olacaktır.

________________________________________
[1] İnsan kaynakları ve personel yöneticileri genellikle mesleki örgütlerinden dolayı birbirlerini tanırlar ve zaman zaman eleman arayışlarında birbirleriyle  portföylerindeki bazı adayların cv lerini birbirleriyle paylaşırlar.
[2] Özel istihdam büroları yasasına gereğince de özel istihdam kuruluşları işe yerleştirdikleri kişilerden ücret talep edemeyeceklerdir.
[3] Özel istihdam bürolarına ilişkin yasa ve yönetmelik 1.bölümün ekler kısmında incelemelerinize sunuldu
[4] İşsizlik sigortasından yararlanma koşul ve süreleri 1.bölümün ekler kısmında yer almaktadır.
[5] T.İş kurumunun resmi web sitesi ekler bölümünde.