İnsangücü Danışmanlığın planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ SEMİNERİ  16  Haziran  2012 günü Kadıköy Bahariye’de bulunan eğitim salonumuzda gerçekleşti. Eğitmen Tuba ÖZKABAKÇI tarafından yürütülen seminere farklı kuruluşlardan İnsan  kaynakları yetkilileri katıldı. Seminerde işe alımlar öncesinde uygulanan mülakatlar tüm yönleriyle katılımcılara aktarıldı ve uygulama örneklerine yer verildi. Seminer sonunda katılımcılar belgelerini eğitmenimizden aldılar.

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan BORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ  Haziran 2012 tarihinde İnsan Gücü seminer salonunda gerçekleştirildi. Ege bölgemizde faaliyet gösteren seçkin kuruluşların Personel, İnsan kaynakları yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı.Seminer sonunda eğitmenimiz Hüseyin İrfan Fırat katılımcılara ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı.

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan BORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ26 Mayıs 2012 Cumartesi günü Kadıköy Bahariye İnsan Gücü Eğitim salonunda gerçekleştirildi. Ülkemizde faaliyet gösteren farklı sektörleden kuruluşların Personel, İnsan Kaynakları ve muhasebe yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı. Seminer sonunda Eğitmenimiz Hüseyin İrfan FIRAT katılımcılara belgelerini verdi ve ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı.

Dünyada 120 yi aşkın ülkede hizmet vermekte olan teknoloji ve yönetim danışmanlığı firması Accenture Türkiye ‘de PERSONEL YÖNETİMİ UYGULAMALARI eğitimi verdik. Şirketin İstanbul Sancaktepe’de bulunan merkez ofisinde 12 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen eğitim Eğitmen ve danışmanımız Hüseyin İrfan FIRAT tarafından yürütüldü. Eğitim süresince iş sözleşmeleri, Ücret,  İş sözleşmesinin sona ermesi i, İş güvencesi gibi önemi konulara değinilerek örnek yargı kararları ile konular katılımcılara aktarıldı.

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan BORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ 21 Nisan 2012 Cumartesi günü Kadıköy Bahariye İnsan Gücü Eğitim salonunda gerçekleştirildi. Ülkemizde faaliyet gösteren farklı sektörleden kuruluşların Personel, İnsan Kaynakları ve muhasebe yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı. Seminer sonunda Eğitmenimiz Hüseyin İrfan FIRAT katılımcılara belgelerini verdi ve ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı.

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan BORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ 23 Martl 2012 Cuma günü Kadıköy Bahariye İnsan Gücü Eğitim salonunda gerçekleştirildi. Ülkemizde faaliyet gösteren farklı sektörleden kuruluşların Personel ve İnsan Kaynakları yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı. Seminer sonunda Eğitmenimiz Hüseyin İrfan FIRAT katılımcılara belgelerini verdi ve ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı.

Şirketimizin genel katılıma açık olarak düzenlediği planlı eğitimlerinden olan PERSONEL YÖNETİMİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ 23-24 Şubat 2012 günlerinde İnsa Gücü eğitim salonunda gerçekleştirildi. Eğitimcimiz Hüseyin İrfan FIRATtarafından yürütülen eğitim süresince katılımcılar çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatlarımıza ilişkin konularda bilgilerini güncelleyerek uygulamaya yönelik konularda yetkinliklerini arttırma imkanı elde ettiler. Ayrıca programda 6111 sayılı (torba) yasa çerçevesinde yasalarımızda oluşan yeni düzenlemeler de yer aldı. Program sonunda eğitimcimiz Hüseyin İrfan Fırat katılımcılara sertifikalarını verdi veÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARIkitabını imzaladı. Devamını oku

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan BORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ  KASIM 2011 tarihinde İnsan Gücü  seminer salonunda gerçekleştirildi. Ege bölgemizde faaliyet gösteren seçkin kuruluşların Personel, İnsan kaynakları yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun  yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı.Seminer sonunda eğitmenimiz Hüseyin İrfan Fırat katılımcılara ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI  kitabını imzaladı. Devamını oku

İnsangücü Danışmanlığın planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ SEMİNERİ 20 Kasım 2011 günü Kadıköy Bahariye’de bulunan eğitim salonumuzda gerçekleşti. Eğitmen Tuba ÖZKABAKÇI tarafından yürütülen seminere ülkemizden ve KKTC’den İnsan kaynakları yetkilileri katıldı. Seminerde işe alımlar öncesinde uygulanan mülakatlar tüm yönleriyle katılımcılara aktarıldı ve uygulama örneklerine yer verildi. Seminer sonunda katılımcılar belgelerini eğitmenimizden aldılar. Devamını oku

Şirketimizin genel katılıma açık olarak düzenlediği  planlı eğitimlerinden olanPERSONEL YÖNETİMİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ 27-28 Ekim 2011 tarihlerinde İnsan Gücü eğitim salonunda gerçekleştirildi. EğitimcimizHüseyin İrfan FIRAT tarafından yürütülen eğitim süresince katılımcılar çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatlarımıza ilişkin konularda bilgilerini güncelleyerek uygulamaya yönelik konularda yetkinliklerini arttırma imkanı elde ettiler. Ayrıca programda 6111 sayılı (torba) yasa çerçevesinde yasalarımızda oluşan yeni düzenlemeler de yer aldı. Program sonunda eğitimcimiz Hüseyin İrfan Fırat katılımcılara sertifikalarını verdi ve ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı. Devamını oku