Bildiğiniz gibi her yeni yılda çalışanlar ve İşverenler bakımından bazı parametreler değişmektedir. Bu değişiklikler çalışanların ücretlerine ve/veya Devletten alacakları bazı ödeneklerle ( agi, engelli indirimi, emzirme yardımı vb.) ilgili olduğundan hepimizce bilinmesinde fayda var.

2020 yılı asgari ücret: Brüt 2,943 TL Net 2,103,98 TL bekar bir çalışan için sağlanan 220,73 TL AGİ ile birlikte 2,324.71 TL.dir

Asgari ücret üzerindeki yasal kesintiler ve oranları:

SGK primi (%14) 412,02 TL    

İşsizlik primi (%1) 29,43 TL

Gelir vergisi (%15) 375,23 TL

Damga Vergisi  (%0,00 7,59) 22,34 TL 

Asgari geçim İndirimi: Bu ödenek her yıl açıklanan asgari ücret üzerinden çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre hesap edilmektedir. Buna göre;

Bekar 220,73TL
Evli, eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,09 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,23 TL
Evli, eşi çalışan 220,73 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,83 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,94 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,09 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,16 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,23 TL

Gelir Vergisi Tarifesi: Ücret geliri elde eden çalışanlar Devlete aşağıda gördüğünüz vergi tarifesi üzerinden vergi ödemektedirler. Bu yıl tarifeye bir dilim daha eklenerek tarife 5 dilime çıkartılmıştır.

22.000 TL’ye kadar % 15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası  % 20

180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası % 27

600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası    % 35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası % 40

Engelli indirimi: Devlet en az %40 engelli raporu olan çalışanlara engel oranına göre belirli ölçüde vergi muafiyeti tanımaktadır bu yıl muafiyet tutarları aşağıdaki gibidir.

1. Derece engelliler için (çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)   1.400 TL  

2. Derece engelliler için  (çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)    790,00 TL

3. Derece engelliler için (çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)     350,00 TL

Emzirme yardımı. SGK Eşi doğum yapan sigortalıya ve/veya çalışan kadın sigortalıya doğum yapması durumunda bir kereye mahsus olarak emzirme yardımı yapmaktadır. Halen 180 TL uygulanmakta olan bu tutarın 2020 yılı için 200 TL civarında olması bekleniyor. (henüz açıklanmadı)

Doğum yardımı: 5 Mayıs 2015 tarihinde belirlenen ve miktarı bugüne kadar değişmeyen doğum yardımınıTürk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuklarından dolayı 300 TL, ikinci çocuklarından dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL tutarında doğum yardımı yapılırken, bu tutarlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak kararı ile artırılabiliyor.

Cenaze Yardımı: 01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri içinde vefat edenlerin yakınlarına ödenecek Bağkur/SGK Cenaze yardımı tutarı bir defaya mahsus: 785,00  TL olacaktır.

Kıdem tazminatı tavanı Çalışanların hak kazanmaları koşulunda kendilerine ödenen kıdem tazminatının tavanı her yıl 2 kere değişiyor bu yıl: 01.01.2020 -30.06.2010 dönemi için tavan 6.730,15 TL olarak uygulanacaktır.

İşsizlik ödeneği: Çalışanlara işlerini kendi kusurları dışında bir nedenle kaybetmeleri koşulunda, belirli prim ödeme gün şartını yerine getirmiş olmak koşulu ile en fazla 10 ay yapılmaktadır. 2020 Yılında ödenecek en düşük işsizlik maaşı 1.168,27 TL, en yüksek ödenecek tutar ise 2.336,53 TL’dir.

Çocuk ve Aile yardımı istisnası: Devlet işverenlerce çalışanlara yapılan bazı sosyal yardımların belirli tutarlarını SGK priminden muaf tutmaktadır. Buna göre 2020 yılında çocuk yardımının 58,86 Aile yardımının 294,30 TL tutarındaki kısmından SGK primi kesilmeyecektir.

Vergiden müstesna yemek bedeli: İşverenlerce çalışanlara yapılan yemek yardımının 23 TL tutarındaki kısmından Gelir vergisi kesilmeyecektir.

Ülkemizin İnsan Kaynakları yazılım sektöründeki önemli kuruluşu Talent Sys ile İnsan Gücü Danışmanlık güç birliğine gitti ve yeni bordro hizmeti ile mevzuat Danışmanlığı hizmetimiz başladı. Talent Payroll markası ile yola çıkılan bu hizmetimizde Sys yazılımının kullanıcılara sunduğu pek çok avantajın yanında İnsan Gücünün güçlü uygulama deneyimi ve mevzuat hakimiyeti ile vereceği danışmanlık birleşti.

Asya’daki en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi olan ve dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi başaran NETMARBLE’da ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ eğitimi verdik. Şirketin İstanbul Maltepe’de bulunan eğitim salonunda 15 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen eğitim, eğitmenimiz Tuğba ÖZKABAKÇI tarafından yürütüldü.  Eğitim süresince iletişim olgusu, iş yaşamında iletişim, iletişim faktörleri, empati kurma, etkili iletişim kurmanın yolları, geri bildirim, algılar, çatışma yönetimi.. gibi daha bir çok konu ele alındı. Eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını Eğitmen Tuğba ÖZKABAKÇI’dan aldılar.

 

Devamını oku

Ülkemizin öncü pvc pencere profili üretimi ve satışını gerçekleştiren markası WİNSA‘ da 07 Mart 2017 Salı günü Personel Yönetimi Uygulamaları Eğitimi verdik. Eğitmen ve danışmanımız Hüseyin İrfan FIRAT tarafından, Ataşehir Radisson blu otelinde gerçekleştirilen eğitimde İş sözleşmeleri, Ücret,  İş sözleşmesinin sona ermesi i, İş güvencesi gibi önemi konulara değinilerek örnek yargı kararları ile konular katılımcılara aktarıldı.


Devamını oku