İnsangücü Danışmanlığın planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ SEMİNERİ 20 Kasım 2011 günü Kadıköy Bahariye’de bulunan eğitim salonumuzda gerçekleşti. Eğitmen Tuba ÖZKABAKÇI tarafından yürütülen seminere ülkemizden ve KKTC’den İnsan kaynakları yetkilileri katıldı. Seminerde işe alımlar öncesinde uygulanan mülakatlar tüm yönleriyle katılımcılara aktarıldı ve uygulama örneklerine yer verildi. Seminer sonunda katılımcılar belgelerini eğitmenimizden aldılar. Devamını oku

Şirketimizin genel katılıma açık olarak düzenlediği  planlı eğitimlerinden olanPERSONEL YÖNETİMİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ 27-28 Ekim 2011 tarihlerinde İnsan Gücü eğitim salonunda gerçekleştirildi. EğitimcimizHüseyin İrfan FIRAT tarafından yürütülen eğitim süresince katılımcılar çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatlarımıza ilişkin konularda bilgilerini güncelleyerek uygulamaya yönelik konularda yetkinliklerini arttırma imkanı elde ettiler. Ayrıca programda 6111 sayılı (torba) yasa çerçevesinde yasalarımızda oluşan yeni düzenlemeler de yer aldı. Program sonunda eğitimcimiz Hüseyin İrfan Fırat katılımcılara sertifikalarını verdi ve ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı. Devamını oku

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan BORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ16 EKİMl 2011 Cumartesi günü Kadıköy Bahariye İnsan Gücü Eğitim salonunda gerçekleştirildi. Ülkemizde faaliyet gösteren farklı sektörleden kuruluşların Personel ve İnsan Kaynakları yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı. Seminer sonunda Eğitmenimiz Hüseyin İrfan FIRAT katılımcılara belgelerini verdi ve ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı. Devamını oku

Ülkemizin Mühendislik hizmetleri alanında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlarından olan PLANO MÜHENDİSLİK’ te Bordro uygulamaları semineri verdik.25 Eylül 2011 günü kuruluşun Genel Müdürlük eğitim salonunda yapılan seminere İnsan kaynakları,muhasebe ve Finans yetkilileri katıldı. Eğitmenimiz Hüseyin İrfan FIRAT tarafından verilen seminer süresince katılımcılara  Bordro uygulamalarına ilişkin mevzuatın aktarılmasının yanı sıra, ücret bordrosu uygulamalarına da yer verildi. Seminer sonunda eğitmenimiz katılımcılara belgelerini verdi ve ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı. Devamını oku

Şirketimizin planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ, FESİH NEDENLERİ VE İŞ GÜVENCESİ semineri 21 Eylül 2011 gün İnsan Gücü Eğitim salonunda gerçekleştirildi. İzmir ve Ege bölgesinden kuruluşların ilgi gösterdiği seminer süresince İş sözleşmesinin önemli hususları her yönüyle incelendi ayrıca fesih nedenleri haklı ve geçerli fesih kavramları gibi önemli hususlara değinilerek örnek yargı kararları ile birlikte iş güvencesi kavramı da katılımcılara aktarıldı. Seminer sonunda eğitmenimiz Hüseyin İrfan Fırat katılımcılara ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI  kitabını imzaladı. Devamını oku

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olanBORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ 20 EYLÜL 2011 tarihinde İnsan Gücü  seminer salonunda gerçekleştirildi. Ege bölgemizde faaliyet gösteren seçkin kuruluşların Personel, İnsan kaynakları yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun  yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı.Seminer sonunda eğitmenimiz Hüseyin İrfan Fırat katılımcılara ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI  kitabını imzaladı. Devamını oku

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan BORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ17 Eylül 2011 Cumartesi günü Kadıköy Bahariye İnsan Gücü Eğitim salonunda gerçekleştirildi. Ülkemizde faaliyet gösteren farklı sektörleden kuruluşların Personel ve İnsan Kaynakları yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı. Seminer sonunda Eğitmenimiz Hüseyin İrfan FIRAT katılımcılaraÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARIkitabını imzaladı. Devamını oku

Şirketimizin planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ, FESİH NEDENLERİ VE İŞ GÜVENCESİ semineri 24 Ağustos 2011 gün İnsan Gücü Eğitim salonunda gerçekleştirildi. İzmir ve Ege bölgesinden kuruluşların ilgi gösterdiği seminer süresince İş sözleşmesinin önemli hususları her yönüyle incelendi ayrıca fesih nedenleri haklı ve geçerli fesih kavramları gibi önemli hususlara değinilerek örnek yargı kararları ile birlikte iş güvencesi kavramı da katılımcılara aktarıldı.

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olan BORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ 23 Ağustos 2011 tarihinde İnsan Gücü  seminer salonunda gerçekleştirildi. Ege bölgemizde faaliyet gösteren seçkin kuruluşların Personel, İnsan kaynakları yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun  yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı.Seminer sonunda eğitmenimiz Hüseyin İrfan Fırat katılımcılara ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI  kitabını imzaladı. Devamını oku

İnsan Gücü Danışmanlığın Planlı ve genel katılıma açık seminerlerinden olanBORDRO UYGULAMALARI SEMİNERİ 13 Ağustos 2011 Cumartesi günü Kadıköy Bahariye İnsan Gücü Eğitim salonunda gerçekleştirildi. Ülkemizde faaliyet gösteren farklı sektörleden kuruluşların Personel ve İnsan Kaynakları yetkililerinin katıldığı seminer süresince ücret bordrosunun yasal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra uygulama örneklerine de yer verildi ve yeni mevzuat çerçevesinde değişen konular katılımcılara tüm yönleriyle aktarıldı. Seminer sonunda Eğitmenimiz Hüseyin İrfan FIRAT katılımcılara ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORULARI VE YANITLARI kitabını imzaladı. Devamını oku