Ziyaretçi Üye 4 sene önce sordu

07 12 08 tarihinde sskdan emekli olan annemi kaybettim ben evli ve ssklı olduğum için maaşını zaten alamam ama ölüm parası alabilirmiyim öyle bir hakkım var ise nereye müracat etmem ve ne gibi evraklar iletmem gerekicek cevaplar iseniz minnettar olurum iyi çalışmalar
 

1 Cevap
İnsangücü Yönetici Uzman 1 sene önce cevaplandı

Merhaba
Öncelikle başınız sağ olsun. Sorunuzun yanıtına gelecek olursak Sizin ölüm parası olarak adlandırdığınız ödeneğe Cenaze yardımı denilmektedir. Bu yardım sigortalı kişilerin vefatı halinde yakınlarına ödenir. Yararlanma koşulları ise aşağıdaki gibidir;
Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.
Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?
Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?
Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.
Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır?
Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2019 yılı için ödenen cenaze ödeneği tutarı 715 TL’dir.
Ödenekte zaman aşımı süresi ne kadardır?
Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda sizin de bu ödenekten yararlanma hakkınız vardır. Size en yakın SGK müdürlüğüne başvurmalısınız.
İyi günler