Hukukumuzda öncelikle 4773 sayılı Kanun ve sonrasında 4857 sayılı İş Kanunu ile iş güvencesi hükümleri düzenlemiştir. Bu çerçevede 4857 Sayılı İş Kanununun 18. maddesinde “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” hükmüne yer verilmektedir.

Devamını oku

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi (işten çıkarma) kimi durumlarda işçi açısından son derece sıkıntılı olabilmekte,  işten çıkış esnasında hak mahrumiyetlerine kadar varan uygulamaların olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, özellikle fesih süreci (işten çıkarma) içerisinde işçinin yasal haklarını iyi bilmesi hak mahrumiyetlerinin yaşanmaması anlamında son derece önemlidir. Fesih sürecinde dikkatli olunması, sonrasında yaşanabilecek sıkıntıların bertarafı konusunda yararlı olacaktır.

Devamını oku

Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde etkili olan ekonomik krizin ülkemizde de sektörel daralmaya neden olduğu gerekçesiyle bilhassa uluslar arası planda faaliyette bulunan ilaç, finans vb firmalarda toplu işten çıkarmalar yapıldığı bir süreçten geçmekteyiz.   Yıllardan bu yana aynı kurum içerisinde görevini tam ve eksiksiz yapan çalışanlar, bir gece içerisinde işten çıkarılmakta ve gerekçe olarak sektörel daralma gösterilmektedir. Peki fesihte bir işletmesel neden olarak belirtilen sektörel daralma fesih için geçerli bir neden midir?

Devamını oku

Ücret iş ilişkisinin kurucu unsurlarından bir tanesidir. İşçi işverenin emir ve talimatı altında yükümlendiği işi yerine getirmek, bunun karşılığında işveren işçinin ücretini tam ve eksiksiz olarak ödemekle mükelleftir. Ücret; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

Devamını oku

Çağımızda normal okuma hızıyla takip etmenin neredeyse imkânsız olduğu bir yayın artışıyla karşı karşıyayız. Kişisel gelişimimiz ve güncel haberlerin takibi adına yaptığımız okumaların dışında okul hayatımız veya işimiz gereği okumak zorunda olduğumuz ödevler, e-postalar, iş yazışmaları v.b dökümanların hızlı okunması zamanımızın daha verimli kullanılması adına büyük önem taşımaktadır.

Devamını oku